Rusza konkurs fotograficzny „Szczecin pełen historii. Miejskie enklawy”

13:14

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina zaprasza do udziału
w II edycji konkursu fotograficznego „Szczecin pełen historii”. Tym razem tematem przewodnim są Miejskie enklawy. Choć przedsięwzięcie skierowane jest do wszystkich tych, którzy patrzą na Szczecin szeroko otwartymi migawkami, to organizatorzy do wzięcia w nim udziału zachęcają szczególnie młodzież i studentów.

W klasycznym rozumieniu enklawa to terytorium państwa lub jego część ze wszystkich stron otoczone przez terytorium lądowe innego państwa. Można nią jednak nazwać wiele innych miejsc i przestrzeni. To pojęcie metaforycznie odnosi się również do zjawisk lub nawet pojedynczych wydarzeń, grup społecznych czy choćby postaw moralnych. Patrząc na świat przez pryzmat „enklawowej” metafory oraz inności (czy raczej swojskości), która ją otacza, wyznaczając drastycznie granicę między nimi, mamy szansę odkryć i przeformułować na nowo rzeczywistość, a przynajmniej to, co my sami o niej myślimy.

W przeszłości i dziś na sposób postrzegania oraz kształtowania przestrzeni przez ludzi wpływało wiele czynników, m.in. tradycja, doświadczenie, emocje, zarówno na poziomie społecznym, jak i indywidualnym, czego odzwierciedleniem mogą być całe miasta lub pojedyncze domostwa. Analizując przestrzeń, w której żyjemy, można niekiedy odnaleźć ślady dawnych – dosłownych lub symbolicznych – podziałów i granic, które współcześnie nie są już tak oczywiste, ale mogą oddziaływać na percepcję przestrzeni oraz generować określone zachowania. W pojęciu enklawy nie o samo istnienie granicy jednak chodzi, a o stan całkowitego odseparowania.

Gdzie więc w tej relacji czasu i przestrzeni znajdujemy się jako mieszkańcy miasta, jako mieszkańcy Szczecina? Czy Szczecin może być enklawą? Czy swą miejskością wchłonął wszystkie odrobiny nie-miejskiego świata, a może istnieją na jego terenie jeszcze jakieś „dzikie” obszary? Czy Szczecin to miasto składające się jedynie z różnorodnych, odizolowanych i żyjących własnym życiem enklaw? Czy enklawą chętniej nazwiemy w Szczecinie to, co nowoczesne czy to, co z przeszłości? Jak spoglądamy na siebie samych w mieście? Czy uważamy się za typowych „mieszczuchów” – jedne z wielu komórek integrujących „tkankę miejską”? Czy postawimy się w opozycji do nieuchwytnej już przeszłości w chaosie pędzącej teraźniejszości, a granice enklawy naszego zindywidualizowanego jestestwa wyznaczymy za pomocą własnego ciała?

Obszar fotograficznej dyskusji nie jest zamknięty tylko w obrębie powyższych kwestii. Organizatorzy liczą na kreatywność fotografów.

Prace konkursowe – fotografia w formie cyfrowej oraz jej wydruk w formacie 20 x 30 cm wraz z tytułem – należy przesłać na adres Muzeum Narodowego w Szczecinie – Muzeum Historii Szczecina (w tym również na adres mailowy: a.lew@muzuem.szczecin.pl) w terminie do 11 maja 2017 roku. Szczegółowe zasady i wymogi konkursu znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej Muzeum lub TUTAJ.

10 najciekawszych prac wybranych przez komisję konkursową zostanie zaprezentowanych podczas 12. Międzynarodowej Nocy Muzeów (20.05.2017) w Ratuszu Staromiejskim – siedzibie Muzeum Historii Szczecina, a oglądać je będzie można w ramach wystawy pokonkursowej do 30 czerwca 2017 roku.

Na  laureatów czekają także drobne nagrody książkowe, roczne dwuosobowe karnety
na wystawy Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz udział w specjalnych warsztatach fotograficznych, prowadzonych przez profesjonalnych fotografików.

Źródło: Muzeum Narodowe w Szczecinie