Pałac Młodzieży ogłasza nabór do pracowni na rok szkolny 2022/2023

Pałac Młodzieży w Szczecinie ogłosił nabór do pracowni na rok szkolny 2022/2023. Od 30 maja dzieci dotychczas uczęszczające mogą składać deklarację o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach.

Deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach będzie można pobrać ze strony internetowej Pałacu Młodzieży od dnia 30 maja 2022 r. Wnioski o przyjęcie na zajęcia oraz plany zajęć na rok szkolny 2022/2023 będą dostępne na stronie internetowej od dnia 16 lipca 2022 r.
Przyjęcie na zajęcia w trakcie roku szkolnego na wolne miejsca odbywa się z pominięciem zasad rekrutacji. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji zamieszczone są w REGULAMINIE, dostępnym na stronie internetowej.

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

  • 30 maja – 10 czerwca 2022r., – Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach.
  • 13 – 24 czerwca 2022r., – Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – weryfikacja deklaracji, obliczenie liczby wolnych miejsc.
  • 16 – 22 sierpnia 2022 r., – Składanie wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie na zajęcia na wolne miejsca.
  • 23 – 26 sierpnia 2022 r., – Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – rozpatrzenie wniosków,
    kwalifikacja uczestników do pracowni.
  • 31 sierpnia 2022 r., – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl