Muzeum Narodowe nagrodzi najciekawsze listy do św. Mikołaja!

Muzeum Narodowe w Szczecinie organizuje konkurs dla dzieci na najciekawszy list do św. Mikołaja. Swoje prace można nadsyłać do 5 grudnia br.

W tym roku, po raz kolejny, Muzeum Narodowe proponuje dzieciom w wieku 5–10 lat udział w konkursie na najciekawszy list do świętego Mikołaja. Liczy się forma oraz zawartość listu (na przykład rysunki, teksty).

Prace w formacie co najmniej A4 należy nadsyłać do 5 grudnia 2021 roku pod adres:

Muzeum Narodowe w Szczecinie
Dział Edukacji
ul. Wały Chrobrego 3,
70-561 Szczecin

Na kopercie powinien znajdować się dopisek „List do św. Mikołaja”. Pod uwagę będzie brana data stempla pocztowego.

Laureatów konkursu poznamy 16 grudnia 2021 roku (czwartek), o godzinie 12.00. Informacja ta pojawi się na stronie internetowej oraz Facebooku MNS. Tam też będzie można zobaczyć galerię z najpiękniejszymi pracami. Nagrody i dyplomy będą czekały na zwycięzców w Dziale Edukacji MNS lub zostaną rozesłane pocztą.

W przypadku pytań należy kontaktować się z koordynatorką konkursu – Dorotą Baumgarten-Szczyrską:

tel. (+48) 91 4315 270
d.baumgarten@muzeum.szczecin.pl

Regulamin konkursu dostępny TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl