Matematyka w obiektywie! Wystawa najlepszych prac z 12 lat Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego

Wystawa, przygotowana przez Uniwersytet Szczeciński i Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to wybrane fotografie finalistów dwunastu edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”. Ekspozycja została zaprezentowana po raz pierwszy w roku 2022 w Senacie Rzeczypospolitej, w setną rocznicę opublikowania rozprawy doktorskiej Stefana Banacha.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki 7 września 2022 r., otwierając w Senacie wystawę „Matematyka w obiektywie”, powiedział: Mam ogromny szacunek dla matematyki. Całkowicie zgadzam się z Galileuszem, który stwierdził, że jest ona «alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat». Wystawa, którą za chwilę obejrzymy, za pomocą sztuki opisuje tematy teoretycznie niedające się opisać. Tu nauka spotkała się ze sztuką. Prezentowane fotografie dowodzą, że otaczającą nas rzeczywistość można opisać za pomocą matematyki, ujętej jednak w artystyczne ramy. Ta wystawa swoją niezwykłością bije na głowę inne eksponowane w Izbie, stanowi wyraz naszego szacunku dla ludzi oddanych matematyce.

Cel konkursu

Celem konkursu, który w swoim archiwum zgromadził ponad 120 tys. fotografii z różnych stron świata, jest tworzenie wspólnej płaszczyzny między matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Konkurs jest darmowy i powszechnie dostępny. Uczestnicy przypisują swoim zdjęciom nazwy związane z matematyką. Konkurs opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją. Nadanie tytułu zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia tylko obrazem na parę: zdjęcie i tekst, która nadaje pracy sens poznawczy. Laureaci corocznie otrzymują cenne nagrody. Ich fotografie pokazywane są w wielu galeriach i publikacjach. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest od roku 2010 dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS, prof. US.

Konkurs ważny dla edukacji matematycznej

Przewodnicząca Jury konkursu podkreśla znaczenie konkursu dla edukacji matematycznej: Fotografia stanowi doskonały środek wspomagający transfer pomiędzy światem idei a światem konkretu. Transfer ten ma charakter dwukierunkowy: od oka do umysłu (interioryzacja) i od umysłu do oka (eksterioryzacja). Na granicy tego, co pomyślane i tego, co zobaczone, nie tylko następuje interpretacja elementów postrzeganego otoczenia, ale również doświadczenie zmian we własnych strukturach poznawczych. Doświadczenia stanowią fundament procesu matematyzacji, prowadzą do konstruowania własnej sieci poznawczej, do uwewnętrznienia wiedzy na wyższym poziomie na drodze konfliktów poznawczych.

Międzynarodowy Projekt Naukowo-Dydaktyczny Mathematics in Focus dwukrotnie (w roku 2019 i 2022) uzyskał I miejsce w kategorii Uniwersytecki Projekt Naukowy w konkursie Laurów Uniwersyteckich organizowanym przez Forum Uniwersytetów Polskich.

Kiedy i gdzie?

Wernisaż 15.02.2023 godz. 18.00

Wystawa: 15.02.2023 – 05.03.2023

Gdzie: Galeria Okręgu Szczecińskiego ZPAF, Wydział Elektryczny ZUT,
Szczecin, ul. 26 Kwietnia 10

Matematyka w obiektywie
Fot. UM Szczecin

Zobacz także:

Znamy wyniki konkursu „Matematyka w obiektywie”!

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl