Już wkrótce czwarta edycja Festiwalu OKOlice Literatury

W dniach 22-24 września 2022 r. odbędzie się czwarta edycja festiwalowych spotkań z literaturą non-fiction „OKOlice Literatury”. Hasłem przewodnim wydarzenia będą “Marginesy” w wielu aspektach życia społecznego.

Bloki tematyczne festiwalu

Festiwal będzie się składał z bloków tematycznych odnoszących się do różnych spojrzeń na marginesy. Będą brane pod uwagę różne aspekty wykluczenia:

  • odmienność fizyczna jako powód odrzucenia, przemocy i izolacji;
  • bieda i nierówności społeczne;
  • czas, w którym jesteśmy, np. czas wojny, determinuje naszą postawę;
  • wykluczenie w przestrzeni.

Jak będzie wyglądał festiwal?

W tym wydarzeniu wezmą udział znani i cenieni współcześni pisarze non-fiction. Na festiwalu zaplanowane są: spotkania autorskie, panele dyskusyjne, warsztaty dla młodzieży i dorosłych. debata oksfordzka, spacer miejski, koncert, projekcja filmu, akcja książkowa i wystawa.

Wszystkie wydarzenia będą miały miejsce się w filii nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8).

Wystawa będzie w filii nr 54 ProMedia (al. Wojska Polskiego 2).

Wydarzenia będą się odbywały stacjonarnie. Wstęp wolny.

Tylko na warsztaty obowiązują zapisy. Rejestracja na stronie festiwalowej przez formularze w serwisie Evenea. Liczba miejsc jest ograniczona.

Jeżeli ktoś z różnych względów nie może wykorzystać pobranej wejściówki, powinien to zgłosić organizatorom, żeby ktoś inny mógł z niej skorzystać.

PROGRAM FESTIWALU

Program Festiwalu OKOlice Literatury: Marginesy

22 września (czwartek) LOS

godz. 17.00
Spotkanie autorskie z Małgorzatą Gołotą i Filipem Skrońciem
Prowadzenie: Krzysztof Lichtblau

godz. 19.00
Panel dyskusyjny o biedzie i nierównościach społecznych z udziałem Beaty Szady i Wojciecha Tochmana
Prowadzenie: Aleksandra Łukaszewicz

23 września (piątek) CZAS

godz. 12.00
Debata oksfordzka dla młodzieży “Znaleźć się na marginesie, wybór czy konieczność?”
Prowadzenie: Paweł Kołodziński i Hubert Możdżeń [Generator Myśli Humanistycznej]

godz. 17.00
Panel dyskusyjny o człowieku w obliczu wojny z udziałem Pawła Smoleńskiego i Marcina Mamonia
Prowadzenie: Agata Rokicka

godz. 19.00
Projekcja filmu  “Popytka. Ukryty wymiar” (30 min.) i panel dyskusyjny z udziałem Mariny Hulii, Madiny Mazalievy, Weroniki Fibich i Adama Ptaszyńskiego wokół Dzieci i Mam z  Dworca Brześć

24 września (sobota) PRZESTRZEŃ

godz. 12.00
Warsztaty pisania reportażu z Olą Synowiec „Jak pisać o świecie? Etyczne opowiadanie o krajach globalnego Południa”
(dla młodzieży i dorosłych – obowiązują zapisy) *sala spotkań w filii nr 7 (II piętro)

Opis warsztatów:
Jak pisać o krajach postkolonialnych, by unikać kolonialnych kalek, europocentryzmu, egzotyzowania i narracji „białego zbawcy”? Wspólnie zastanowimy się, jak opowiadać o świecie – w pracy reporterskiej, jak również w mediach społecznościowych.

godz. 12.00
Warsztaty międzykulturowe polsko-ukraińskie “Obce smaki”
Prowadzenie: Weronika Fibich i Olesja Nezhywa
(dla młodzieży i dorosłych – obowiązują zapisy) *sala kameralna w filii nr 7 (parter)

Opis warsztatów:
Tematem przewodnim będzie GośćInność. Rozróżnianie tego, co jest nam znane, od tego co odległe; obce. Zależy nam, aby zwrócić uwagę na łatwe w przyjmowaniu oczywistości, że „swoi” są zawsze lepsi od „innych”, a własne konwencje kulturowe (czyli to, jak myślimy i działamy) traktujemy jako naturalne, oczywiste i często jedynie słuszne.
Dobrze znane wyrażenie „O gustach się nie dyskutuje”, które ma różne interpretacje w wielu językach, pozwala nam zilustrować ogromne różnice w percepcji zmysłowej między różnymi narodami, a nawet między różnymi osobami tej samej narodowości.
Ale dlaczego nie możemy dyskutować, kiedy naszym celem jest znalezienie wspólnej płaszczyzny między pozornie obcymi i różnymi, ale nie gorszymi?
Warsztaty „Obce smaki” pozwolą na rozpoznanie i oswojenie Innego jako drugiego, a nie obcego.

godz. 12.00
„Wtrącanie się” – spacer miejski z Maciejem Kowalewskim
*start przed budynkiem filii nr 7

Opis spaceru:
Oddolna urbanistyka, miejska akupunktura, mikrointerwencje, sztuka ulicy. Jedną z niezmiennych praktyk mieszkańców miast jest fizyczne oddziaływanie na przestrzeń. Czasami jest to wyryty napis na drzewie, czasami odmalowana poręcz, innym razem – przyklejona wlepka. Niektóre są zniszczeniem istniejących obiektów, niektóre – ich ulepszeniem.
Większość z interwencji rozgrywa się w przestrzeniach prywatnych i półprywatnych – widzimy je w przydomowych ogródkach i balkonowych innowacjach. Ale ślady mieszkańców można odnaleźć również w przestrzeni publicznej. Podczas naszego spaceru będziemy je tropić i o nich dyskutować.

godz. 14.00
Prelekcja Oli Synowiec i Arkadiusza Winiatorskiego. Spotkanie z pokazem zdjęć z podróży.

godz. 16.00
Spotkanie autorskie z Olgą Gitkiewicz i Markiem Szymaniakiem
Prowadzenie: Anna Godzińska

godz. 18.00
Panel dyskusyjny o emigracji i oswajaniu nowej przestrzeni z udziałem Ewy Winnickiej i Piotra Mikołajczaka* (autor online)
Prowadzenie: Joanna Szczepanik

godz. 20.00
Miłość i śmierć. Bezmiar i bezczas w pieśniach słowiańskich. Koncert Barbary Wilińskiej.

W kulturze ludowej istnieje, paradoksalnie, głęboki związek pomiędzy miłością i śmiercią. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy umiera młody człowiek – panna lub kawaler. Ludowa obrzędowość kieruje się wtedy również ku ceremonii wesela, aby dopełnić całości trzech najważniejszych rytuałów przejścia w życiu człowieka, do których należą narodziny, wesele i pogrzeb. Tak więc część pieśni, wykonywanych podczas pogrzebu, to pieśni weselne.
Z drugiej strony, podczas zaślubin i wesela, kiedy „umiera” panna młoda i po czasie niebytu rodzi się mężatka, śpiewa się – a może raczej śpiewało się dawniej – pieśni związane ze śmiercią, o bogatej symbolice.
W koncercie pojawią się też kołysanki, czyli pieśni śpiewane z miłości, ale czasem, znowu paradoksalnie, życzące maleństwu śmierci, a wszystko po to, aby śmierć oszukać i ochronić dziecko.
Artystka zaśpiewa przy akompaniamencie, grając na mniej znanych instrumentach: lirze korbowej, dulcymerze, kantele i suce.

Wydarzenia towarzyszące:

Akcja książkowa w ramach projektu “Spotkania przy zupie” [19-24 września 2022 r.]
Biblioteka zachęca do przynoszenia książek do filii nr 7, które zostaną przekazane później osobom bezdomnym.

Ktoś/Nikt  – wystawa plakatów studentów Pracowni Multimedialnego Projektowania Graficznego Wydziału Grafiki Akademii Sztuki w Szczecinie [od 22 września 2022 r.]

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl