15. Edycja Westivalu Sztuka Architektury pod hasłem ”Architektura dialogu”.

15. edycja Westivalu odbędzie się w dniach 24-26 maja 2024 roku w Teatrze Polskim w Szczecinie. Tegoroczne hasło festiwalu to „Architektura dialogu”. Wydarzenie skupi się na lokalnych zagadnieniach architektonicznych, rozpatrywanych w szerszym kontekście globalnych trendów.

Westival to niepowtarzalna okazja do udziału w debatach, spotkaniach i wycieczkach, a także do poznania nowego „Przewodnika architektonicznego po Szczecinie”. Program festiwalu obejmuje pięć paneli dyskusyjnych z udziałem ekspertów z różnych dziedzin. Tematy debat będą dotyczyć współczesnego dziedzictwa architektonicznego, rewitalizacji, mieszkalnictwa, polityki transportowej oraz polityki architektonicznej miasta.

Decyzje przestrzenne, które podejmujemy dziś, będą miały długofalowe konsekwencje dla przyszłych pokoleń. Współczesne miasta muszą sprostać wyzwaniom klimatycznym, społecznym i gospodarczym, a ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie mieszkańcom wysokiego komfortu życia. Społeczność, która identyfikuje się ze swoim miastem i chce związać z nim swoje życie, jest jego siłą napędową. Dlatego tak ważny jest ciągły dialog między mieszkańcami a władzami miasta.

Westival stwarza przestrzeń do takiej rozmowy, gdzie różne punkty widzenia mogą znaleźć wspólny język i przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów kształtowania przestrzeni miejskiej. W tym roku dyskusje i wnioski z Westivalu zostaną dodatkowo utrwalone jako merytoryczny głos w debacie o przyszłości Szczecina. Organizatorzy chcą, aby te wnioski pomogły w tworzeniu wizji miasta, które zachowuje swoją lokalną tożsamość, a jednocześnie aspiruje do miana nowoczesnej i ambitnej metropolii.

Organizatorzy Westiwalu zapraszają wszystkich mieszkańców oraz miłośników architektury i urbanistyki do udziału w wydarzeniu i rozmowy o mieście.

PROGRAM

Data: 24-26 maj 2024
Miejsce: Teatr Polski w Szczecinie

24.05. godz. 18:00 – 19:30 Debata 1 – Dziedzictwo architektoniczne Szczecina

Debata skupi się na architektonicznym dziedzictwie powojennego Szczecina z lat 1945-1989, ze szczególnym naciskiem na obiekty reprezentujące powojenny modernizm. Jaka jest wartość tych budynków oraz ich obecność w świadomości mieszkańców. Omówione zostaną warunki ochrony cennych obiektów modernistycznych, a także przyjrzymy się liście budynków, które zostały utracone, przebudowane lub zniekształcone. Zastanowimy się również nad obiektami wymienionymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin jako dobra kultury współczesnej. Dyskusję wzbogacą przykłady udanej rewitalizacji modernistycznych obiektów z innych miast.
Uzupełnienie debaty będą stanowiły autorskie prezentacje czterech powojennych obiektów architektonicznych – każdy z uczestników debaty wybierze jeden obiekt, który uzna za wyróżniający się na tle powojennego krajobrazu architektonicznego miasta.

25.05. godz. 10:00 – 11:30 Debata 2 – Zamieszkanie – jakość zamieszkania

Rozmowa o dobrych i złych praktykach w budownictwie mieszkaniowym i rynku nieruchomości. Poznamy najlepsze przykłady osiedli mieszkaniowych w Polsce i wspólnie zastanowimy się czy tych przykładów może być więcej. Także w Szczecinie. Jakie procesy uprawdopodobniają dobrą architekturę i urbanistykę, a jakie sprzyjają „patodeweloperce”. Czy żyjemy w czasach kryzysu mieszkaniowego? Czy każdego powinno być stać na mieszkanie? Czy udział Państwa w rynku mieszkaniowym powinien być większy, czy wręcz przeciwnie, każda ingerencja Państwa go psuje i powoduje wzrost cen nowych mieszkań?
Czy w ogóle potrzebujemy nowych mieszkań skoro w wg GUS mamy 1,8mln pustostanów?

25.05. godz. 12:00 – 13:30 Debata 3 – Szczecin w ruchu: Debata o mobilności i komunikacji w  mieście

Dlaczego z mobilności w Szczecinie nie są zadowoleni kierowcy, piesi, użytkownicy komunikacji zbiorowej ani rowerzyści? Czy to efekt „inflacji” oczekiwań mieszkańców, rosnącej świadomości ekologicznej, a może skutek uboczny rozlewania się miasta? Jeszcze ważniejsze są pytania o przyszłość mobilności w mieście. Jak zorganizować ruch, by był on przyjazny dla ludzi i środowiska? Jak zapewnić komfortowe warunki dla pieszych, rowerzystów, użytkowników komunikacji miejskiej i kierowców? Debata „Szczecin w ruchu” będzie o wyzwaniach i szansach związanych z mobilnością miejską w Szczecinie.

25.05. godz. 14:00 – 15:00 Oprowadzanie/wykład po wystawie stałej w Teatrze Polskim

Oprowadzanie po wystawie stałej w Teatrze Polskim. Aktor w architekturze, śladami sceny i teatru w historii miasta Szczecina. Oprowadzał i pęknie mówił o Teatrze Polskim będzie – Przemek Głowa.
25.05. godz. 16:30 – 18:00 Debata 4 – RE … czyli miasto pełne życia
Rewitalizacja czyli generowanie impulsów uwalniających energię mieszkańców. Tych miejscowych od zawsze i tych nowych skuszonych zmianą. Doświadczenie pokazuje, że nie ma tu uniwersalnych recept. Jak badać potrzeby i potencjał danego miejsca i żyjącej w nim społeczności? Jak skroić na ich miarę pakiet działań. Jaka jest specyfika problemów i potencjałów Szczecina? Jakich impulsów potrzebujemy my, tu w naszym mieście.
Czy rewitalizacja może pomóc poczuć się (po 80 latach) nam w końcu naprawdę u siebie? Czy może być kluczem do zatrzymania w Szczecinie energii i talentów młodych ludzi? Na ile adekwatne są dla Szczecina doświadczenia z rewitalizacji Berlina? Jakie w procesie przywracania życia jest miejsce kultury i historii, edukacji i wypoczynku, architektury i zieleni?
25.05. godz. 18:30 – 20:00 Debata 5 – Architekt miasta
„Urząd architekta miasta to kluczowy element w machinie administracji architektoniczno-budowlanej. Bez niego miasto nie może działać poprawnie, zwycięża chaos, a o przestrzeni decyduje rachunek ekonomiczny. Tylko silny architekt jest gwarantem sprawnego systemu decyzyjno-planistycznego, a bez tego nie ma co marzyć o zdrowym funkcjonowaniu i harmonijnym rozwoju miasta” (Architektura Murator).
Stanowisko architekta miasta potrzebuje osobowości. Człowieka z dużą wiedzą zawodową, ale również z szerokim humanistycznym spojrzeniem i wizją miasta, które kocha. Poza zakresem merytorycznym tego stanowiska, które miasto próbuje ułomnie wypełniać swoimi urzędnikami, ma architekt miasta jedną niemożliwą do zastąpienia funkcję – jest jedynym rzecznikiem mieszkańców wobec władz miasta, gdyż najczęściej to pod jego adresem zgłaszane są uwagi w zakresie ładu przestrzennego. Z drugiej strony jest jedynym przedstawicielem miasta, który potrafi niełatwe często decyzje przestrzenne wiarygodnie mieszkańcom wytłumaczyć.
To zadanie w Szczecinie przez 7 lat wypełniał śp. Jarosław Bondar architekt, nauczyciel akademicki, świetny mówca, i wrażliwy humanista.
Szczecin od 3 lat pozbawiony jest architekta miasta, na czym tracą wszyscy – mieszkańcy, architekci, aktywiści.
Debata w czasie Westivalu 2024 na temat roli architekta miasta ma przyczynić się nie tylko do poszerzenia wiedzy słuchaczy na temat mechanizmów zarządzania przestrzenią miejską, ale również być ważnym apelem do władz miasta o ponowne powołanie architekta miasta w Szczecinie.
Przewodnik architektoniczny po Szczecinie, został wydany w ramach wielokrotnie nagradzanej, niemieckojęzycznej serii wydawnictwa DOM publishers. Jest to pierwszy przewodnik architektoniczny po Szczecinie obejmujący subiektywny wybór najważniejszych i najciekawszych obiektów architektonicznych od czasów najdawniejszych do współczesności. W publikacji zaprezentowano szczegółowo niemal 300 obiektów zlokalizowanych w centrum miasta i niemal 100 obiektów z wybranych dzielnic. Przewodnik składa się z piętnastu wycieczek, które poprowadzą nas między innymi z dworca kolejowego do Zamku Książąt Pomorskich i katedry św. Jakuba; wzdłuż brzegów Odry do portu; a także poprzez dawne willowe przedmieście »Westend«. Eseje wprowadzające na temat bogatej w wydarzenia historii miasta i jego przestrzennej struktury uzupełniają bogaty zbiór zaprezentowanych w książce obiektów.
W spotkaniu wezmą udział autorzy przewodnika: Justyna Borucka, Harald Gatermann i Jakub Gołębiewski oraz dyrektor wydawniczy DOM publishers Björn Rosen.
26.05. godz. 12:30 – 14:00 Spacer architektoniczny po Grabowie

Miejsce spotkania: Teatr Polski – wejście główne od ulicy Swarożyca

Trasa spaceru: ok 1,5 km / czas trwania spaceru: ok 1,5 h
Spacer architektoniczny po Grabowie jest wydarzeniem towarzyszącym premierze przewodnika architektonicznego po Szczecinie. Autorzy przewodnika: Justyna Borucka, Harald Gatermann i Jakub Gołębiewski poprowadzą spacer trasą wyznaczoną w książce, prezentując obiekty architektoniczne pochodzące z różnych epok i reprezentujące różne style architektoniczne. Na trasie spaceru znajdą się zarówno dzieła szczecińskich architektów przedwojennych – Adolfa Thesmachera i Gustava Gaussa oraz architektów współczesnych, którzy wpłynęli na zmianę oblicza tej dzielnicy.

Wycieczkę po Grabowie rozpoczniemy od gmachu Teatru Polskiego, który gości tegoroczną edycję Westivalu. Po sąsiedzku odwiedzimy dawną elektrownię, znajdującej się na skraju Wałów Chrobrego. Kolejnym punktem na trasie będzie nieodległy dom dozorcy cmentarza – pozostałość po dawnym cmentarzu francuskim oraz komunalnym, które przekształcono w 1900 r. w rozległy park im. Stefana Żeromskiego (dziś drugi co do wielkości w Szczecinie).
Po powrocie na skwer przed siedzibą Teatru Polskiego skierujemy się w stronę Parku im. Stanisława Żeromskiego, a następnie parku im. Stanisława Nadratowskiego. Liczne zniszczenia wojenne w tym rejonie uzupełniają współczesne zespoły mieszkalne Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, z których każdy posiada indywidualne cechy. Schodząc z góry dotrzemy do ul. Emilii Plater, która stanowi jedną z głównych arterii Grabowa. Wśród przedwojennych kamienic stoją tu liczne postmodernistyczne plomby. Naszą wycieczkę będziemy kontynuować wzdłuż ul. Jana Kazimierza, gdzie znajduje się kolejny, ciekawy zespół szczecińskiego TBS, a zakończymy w rejonie kameralnej ul. Żubrów.

26.05. godz. 15:00 – 17:30 Spacer z Głową
Miejsce spotkania Teatr Polski w Szczecinie wejście główne od ulicy Swarożyca.
Spacer z Głową – Od scen teatrów wędrownych po budowę teatru miejskiego. Historia adaptacji budynków pod działalność teatralną w Szczecinie w XX wieku.
Zobacz więcej TUTAJ

Więcej wydarzeń znajdziesz na events.infoludek.pl

Repertuar kin dostępny w serwisie: kina.infoludek.pl

Organizujesz imprezę / wydarzenie i nie ma jej w naszym kalendarzu?
Wiesz, że możesz ją dodać samodzielnie?

DODAJ WYDARZENIE!

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl