XI edycja kongresu „Smart City – założenia i perspektywy” już za nami

Uczestnikami kongresu byli włodarze polskich miast, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej oraz biznesu. Przebieg konferencji oraz rozmowy, które wywiązały się podczas Kongresu, świadczą o tym, że zakres tematyczny był interesujący. Eksperci mogli rozwiać wszelkie nasuwające się wątpliwości, a pytania, tak licznie padające z sali, nie pozostały bez odpowiedzi.

Pierwsza debata kongresu poświęcona była możliwościom rozwoju polskich miast i regionów oraz roli inicjatyw i zaangażowania społecznego. Moderator, Pan Dariusz Szwed – Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych oraz Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu, wraz z panelistami poruszyli kwestie związane z możliwościami wdrażania rozwiązań Smart Cities w praktyce. Obecni na sali eksperci oraz zgromadzeni goście wymienili się swoimi doświadczeniami (polskimi oraz zagranicznymi). W debacie otwierającej wzięli udział: Barbara Adamska – Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Dalia Skutecka-Michalik – Radca Prawny, Koordynator Projektu PPP na „Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”, Wydział Polityki Gospodarczej – Centrum Partnerstwa i Biznesu, Urząd Miejski w Gdańsku oraz Daniel Larsson – Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie. Po pierwszej debacie przyszedł czas na wystąpienie partnera – Tomasz Dowgielewicz, przedstawiciel firmy Marlo Poland Sp. z o.o., opowiedział o otwartych miejskich centrach dystrybucji. Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzieli się o kolejnych możliwościach optymalizacji kosztów w miastach.

Kolejny panel dyskusyjny ponownie należał do Pana Dariusza Szweda – Doradcy Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych. Jako moderator panelu dyskusyjnego „Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich” wraz z panelistami poruszył istotne kwestie związane z wykorzystaniem, wytwarzaniem oraz optymalizacją kosztów energii. W debacie wzięli udział: Barbara Adamska – Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Hanna Górecka-Banasik – Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Urząd Miasta Gdyni, Zdzisław Czucha – Doradca Energetyczny, Ekspert ds. energetyki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz mgr inż. Tomasz Mania – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła.

Ostatnią sesję – Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport poprowadził Pan Marek Grzybowski – Prezes Zarządu, Polski Klaster Morski. Zgromadzeni na sali uczestnicy wspólnie doszli do wniosku, że jednym z najważniejszych elementów inteligentnego miasta jest dobrze przemyślana infrastruktura oraz transport. Paneliści debaty: Szymon Faliszewski – Wiceprezes, Pracodawcy Pomorza, Mirosław Kowalewski – Konsultant IT, Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Pomorski, prof. Cezary Orłowski – Kierownik Katedry Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Dominik Patora – Dyrektor, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Rafał Ruchlewicz – Dyrektor Wydziału Informatyki, Urząd Miasta Olsztyna.

Organizatorzy dziękują wszystkim za przybycie i jednocześnie zapraszają do udziału w kolejnej edycji spotkania, które odbędzie się już 29 czerwca br. we Wrocławiu.

Więcej informacji na stronie: Smart City – założenia i perspektywy

Portal Infoludek.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Źródło: Organizator