Więcej firm z regionu z szansą na bezzwrotny grant. Marszałek zmienił kryteria

Marszałek Olgierd Geblewicz podjął decyzję o zmianie głównego kryterium przyznawania bezzwrotnych grantów dla firm z Pomorza Zachodniego, które ucierpiały z powodu pandemii koronawirusa. O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, których przychody spadły o 50%, a nie o 70% jak pierwotnie planowano. 

Marszałek przychyla się do głosu przedsiębiorców

Żeby poznać zdanie przedsiębiorców z regionu w sprawie kryteriów przyznawania bezzwrotnych grantów, marszałek zorganizował spotkanie, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej, Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związku Pracodawców Lewiatan. Niektórzy z nich wskazywali, że rygorystyczne kryterium (straty na poziomie 70%) pozwoli na wsparcie firm, które faktycznie najbardziej ucierpiały w związku z wybuchem pandemii. Większość optowała jednak za obniżeniem progu do 50%, do czego przychylił się marszałek.

– Tych pieniędzy nie starczy dla wszystkich przedsiębiorców, dlatego wypracowanie sprawiedliwego podziału nie jest łatwe. Początkowo przyjęliśmy założenie, by bezzwrotne granty trafiły do tych, którzy najbardziej odczuli kryzys. Mamy świadomość, że sposób wyłonienia tych firm, czyli „kto pierwszy ten lepszy”, dodatkowo zawęża szanse. Wsłuchałem się więc w te sygnały, by szansę dać większej grupie firm – wyjaśnia marszałek Olgierd Geblewicz.

Kto i kiedy może ubiegać się o bezzwrotny grant?

Na bezzwrotne granty dla mikro i małych przedsiębiorców na finansowanie kapitału obrotowego zostanie przeznaczona kwota 50 mln zł. Będą mogły starać się o nie firmy z województwa zachodniopomorskiego, które wykażą, że na skutek pandemii koronawirusa suma przychodów z trzech kolejnych miesięcy po 29 lutego br. (w relacji do analogicznego okresu roku 2019) spadła o co najmniej 50 proc. Wielkość grantu wyliczona będzie w oparciu o stawkę jednostkową (7 845,11 zł) pomnożoną przez wielkość firmy, mierzoną liczbą zatrudnionych pracowników oraz przez okres finansowania (od 1 do 3 miesięcy). Warunkiem przyznania grantu będzie też utrzymanie przez firmę działalności oraz poziomu zatrudnienia w okresie finansowania, czyli maksymalnie trzy miesiące po miesiącu, w którym został złożony wniosek o grant.

Nabór wniosków ma ruszyć na początku sierpnia br. Wcześniej Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie musi stworzyć stabilny system informatyczny, który sprosta olbrzymiemu zainteresowaniu (w podobnym naborze na Dolnym Śląsku system elektroniczny zawiesił się już trzy razy).

Być może już jesienią tego roku przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego będą mogli skorzystać z kolejnego programu wsparcia, tym razem na inwestycje. Środki w wysokości 50 mln zł mają pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale zgodę musi jeszcze wyrazić Komisja Europejska.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl