Trwa IV Międzynarodowy Kongres Morski

14:40
Kongres Morski 2016

img_4192.jpg

Przemysł portowy, stoczniowy i żeglugowy, bezpieczeństwo na morzu, energetyka, ekologia, rybołówstwo, górnictwo morskie. To główne kierunki dyskusji jakie przez najbliższe dni będzie towarzyszyć IV już Kongresowi Morskiemu. Szczecin i Pomorze Zachodnie już po raz czwarty stały się na kilka dni morską stolicą Europy.

W inauguracji IV edycji Kongresu Morskiego uczestniczył m.in. Krzysztof Kozłowski, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W kolejnych dniach wydarzenia swoją wizytę zapowiedzieli m. in. Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów oraz Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W podsumowaniu Kongresu wezmą zaś udział członkowie Parlamentu Europejskiego – Jerzy Buzek, Dariusz Rosati oraz Jarosław Wałęsa (Wiceprzewodniczący Komisji Rybołówstwa). W wydarzeniu uczestniczy blisko 1000 osób z Polski i Europy, większość już po raz kolejny. Organizatorem wykonawczym wydarzenia jest Fundacja Kongres Morski.

Województwo Zachodniopomorskiej sprawuje merytoryczną odpowiedzialność za panele „Polsko – Duńska współpraca w obszarze gospodarki morskiej” w ramach bloku Współpraca Międzynarodowa, a także „Górnictwo Morskie – eksploatacja oceanicznych kopalin polimetalicznych” w ramach bloku Energetyka i górnictwo morskie wpisują w kreowanie polityki rozwoju regionalnego.

Podczas Kongresu omówiony zostanie stan wdrażania i rzeczywista realizacja idei Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk. Dyskusja w ramach III. Polskiego Forum Korytarza ma być próbą odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu wykorzystywany jest potencjał Korytarza. Dyskusją są żywo zainteresowani samorządowcy skupieni wokół idei Korytarza jako sieci połączeń drogowych, kolejowych i wodnych.

Zobacz program Kongresu Morskiego

Źródło: Organizator