Szczecin chce związku metropolitalnego

13:01
Szczecin (widok z góry)

Od dwóch miesięcy trwają intensywne prace zmierzające do powołania związku metropolitalnego. Wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego opracowywany jest szczegółowy harmonogram działań, które pozwolą określić możliwości powołania takiego związku.

Pierwsze kroki w tym kierunku zostały już powzięte. Propozycja utworzenia związku została przedstawiona członkom SOM-u, rozpoczęły się także konsultacje samorządowe z Policami, Goleniowem oraz Stargardem. Dodatkowo Szczecin wspólnie z SOM-em czyni starania mające na celu wypracowanie wspólnego dialogu w kwestii przygotowania analiz i materiałów badawczych koniecznych do złożenia wniosku o powołanie związku. Wnioski będzie można jednak składać dopiero, kiedy przygotowane zostaną procedury formalne na szczeblu rządowym.

W niedalekiej przyszłości planowane są również konsultacje z mieszkańcami, które w przejrzystej formie przedstawią główne założenia dotyczące powołania związku oraz korzyści jakie z tego tytułu płyną.

Utworzenie związku to okazja do stworzenia silnego ośrodka metropolitalnego na Pomorzu Zachodnim, gwarantującego trwały i zrównoważony rozwój całego regionu, zwiększenie jego międzynarodowej roli oraz poprawę jakości życia wszystkich jego mieszkańców.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin