Nowy dzierżawca hali Opery na Zamku

13:38
Hala Opery Szczecin

hala_opera(1).jpg

20.01.2016 r. doszło do podpisania umowy między Operą na Zamku a Panem Piotrem Drońskim prowadzącym działalność Baszta Nieruchomości Piotr Droński. Umowa obowiązuje od 1 marca 2016 roku do 1 lipca 2018 roku (termin końcowy wyznacza obecna umowa dzierżawy gruntu zawarta z jego właścicielem Miastem Szczecin).

Strony ustaliły, że przeznaczeniem obiektu będzie działalność kulturalna i artystyczna. Dzierżawca planuje organizację m.in. koncertów, spektakli teatralnych i występów kabaretowych. Działalnością poboczną będzie działalność gastronomiczna (podobnie jak w przypadku spektakli Opery na Zamku, podczas których funkcjonował bufet). Dzierżawca zobowiązał się uiszczać opłatę stałą w wysokości 10 000 zł netto miesięcznie oraz przejąć wszelkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektu.

Hala strukturalna wchodzi w skład środków ruchomych Opery na Zamku w Szczecinie.

Źródło: Opera na Zamku