Miliony złotych z RPO na bezzwrotne granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców z regionu

W drugiej połowie lipca br. zachodniopomorscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o bezzwrotne granty na finansowanie kapitału obrotowego. Pula środków przeznaczonych na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ma wynosić do 50 mln zł.

Granty mają być kolejnym narzędziem wsparcia dla przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, którzy najmocniej odczuli skutki pandemii koronawirusa. Będą one udzielane wyłącznie mikro- i małym firmom z naszego regionu, które wykażą, że suma ich przychodów z trzech kolejnych miesięcy po 29 lutego br. spadła o co najmniej 70 proc. (w relacji do analogicznego okresu roku 2019).

Wielkość grantu, o który będzie mogła ubiegać się firma, wyliczona będzie w oparciu o stawkę jednostkową (7845,11 zł), pomnożoną przez wielkość firmy, mierzoną liczbą zatrudnionych pracowników oraz przez okres finansowania (minimum 1 miesiąc – maksymalnie 3 miesiące) zgodnie z poniższym wzorem:

(7 845,11 zł x √FTE) x liczba miesięcy
FTE – ekwiwalent pełnego czasu pracy (full time employment) uwzględniający wyłącznie umowy o pracę lub samozatrudnienie

Warunkiem przyznania grantu będzie utrzymanie przez firmę działalności oraz poziomu zatrudnienia w okresie finansowania, czyli maksymalnie trzy miesiące po miesiącu, w którym został złożony wniosek o grant.

– Środkami pozostającymi w dyspozycji Samorządu Województwa wspieramy zachodniopomorskich przedsiębiorców na wiele sposobów. Z naszymi propozycjami chcemy trafić tam, gdzie nie dociera pomoc rządowa lub jest ona niewystarczająca. Granty mają trafić do tych przedsiębiorców, których w szczególny sposób dotknęła pandemia i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Chcemy pomóc takim firmom w utrzymaniu się na rynku i nieredukowaniu zatrudnienia. Nadal dostępne są pożyczki płynnościowe dla sektora MSP. Maksymalna wartość to 250 tys. zł, okres kredytowania wynosi do 5 lat.

Na uruchamiane wsparcie nie mogą liczyć właściciele firm średniej wielkości, gdyż im podobną pomoc oferuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl