Jak przygotować pole na zimę – 3 zabiegi, które warto wykonać

Odpowiednie przygotowanie pola do zimy ułatwi wiosenne prace polowe i pozwoli na ich przyspieszenie. Umożliwi również ograniczenie konieczności wykonywania niektórych zabiegów, dzięki czemu łatwiej będzie na wiosnę zmieścić się w okienkach czasowych czy pogodowych. Jakie prace warto wykonać przed zimą, by dobrze przygotować glebę na ten czas?

Wapnowanie i nawożenie

Wapnowanie to podstawa ochrony gleb uprawnych przed zakwaszeniem. Stanowi naturalną konsekwencję pospolicie stosowanego nawożenia mineralnego. Zabieg najlepiej wykonać gdy pole pozostaje na zimę niezasiane oziminami. Przed jesienną orką wapnuje się średnio wilgotną glebę. Samą czynność warto poprzedzić badaniem odczynu gleby, by dobrać częstotliwość wykonywania zabiegu, który na bardzo kwaśnych glebach może być wykonywany nawet corocznie, choć zazwyczaj wystarczy go powtarzać nie częściej niż co 2-4 lata. Formę stosowanego wapna dobiera się do rodzaju gleby. Na lekkich podłożach zalecane jest wapno węglanowe, podczas gdy na glebach ciężkich, o dużej zawartości wilgoci, można stosować wapno palone.

Przed jesienną orką można wykonać także nawożenie obornikiem lub nawozami fosforowymi i potasowymi – szczególnie jeżeli w następnym roku planowana jest uprawa roślin okopowych. Należy jednak pamiętać, by nie łączyć nawożenia z wapnowaniem i zachować pomiędzy nimi kilkutygodniowy odstęp.

Zwalczanie chwastów

W wysianych już uprawach, nierzadko jeszcze przed ich wschodami, konieczne jest wykonanie zabiegu herbicydowego przeciwko chwastom dwuliściennym i jednoliściennym. Szczególnie ważny jest ten zabieg w pszenicy ozimej, która w początkowych fazach swojego rozwoju nie jest w stanie konkurować z chwastami. Bardzo groźną rośliną, która może szkodzić już od jesieni, jest miotła zbożowa, do zwalczania której można użyć jednego z herbicydów oferowanych przez firmę Syngenta. Zwalczanie chwastów i samosiewów ułatwi też walkę ze szkodnikami i chorobami, które nierzadko znajdują w nich dogodne warunki do zimowania.

Ochrona przed chorobami grzybowymi

Jesień to również czas, kiedy warto chronić zasiewy przeciwko chorobom grzybowym. Pierwszym zabiegiem ułatwiającym zwalczanie ich u zbóż ozimych jest zaprawianie nasion, które zapewni ochronę przed rizoktoniozą, pleśnią śniegową zbóż i traw, zgorzelą siewek, głownią pylącą czy śniecią. Warto w tym celu wybrać preparat zawierający kilka substancji aktywnych – tak, by chronił przed jak największą liczbą potencjalnych patogenów.

Jeśli jednak warunki pogodowe jesienią spowodują, że rośliny będą intensywnie rosły i zostaną narażone na atak chorób grzybowych, niezbędny może okazać się  również oprysk fungicydem. W przypadku upraw rzepaku, jesienny zabieg fungicydowy można połączyć ze skracaniem roślin, co zdecydowanie lepiej przygotuje je do przezimowania i poprawi ich zdrowotność, a w następnym sezonie wyrówna ich plonowanie. Do tego celu doskonale nadaje się oferowany przez firmę Syngenta preparat Toprex.

Wymienione powyżej zabiegi są podstawą otrzymania dobrych plonów i utrzymania gleby we właściwej kondycji, co pozwoli na zachowanie jej produktywności przez wiele lat.

Artykuł sponsorowany

Autor: Infoludek.pl reklama@infoludek.pl