Jak efektywnie zarządzać zespołem pracowniczym?

Współczesny dział kadr boryka się z wieloma wyzwaniami. Dynamicznie środowisko prawne i pandemia, która wpłynęła na interakcje pomiędzy pracownikami, powodują, że w wielu firmach nastąpiła znacząca zmiana wymagań dotyczących sprawnego funkcjonowania obsługi zatrudnionych.

W myśl zasady, że każdy pracownik jest kapitałem firmy ale i źródłem potencjalnych wyzwań, warto zadbać o to by uwolnić w pełni ich potencjał oraz wyeliminować potencjalne kłopoty. W znaczący sposób pomaga w tym oprogramowanie Symfonia Kadry i Płace.

Skuteczne zarządzanie zespołem we współczesnej firmie musi być oparte na kilku kluczowych czynnikach: szybkiej wymianie danych, automatyzacji pracy osób w działach kadrowych oraz wprowadzaniu zasad samoobsługi pracowniczej.

Wprowadzenie do praktyki pracy nowoczesnego oprogramowania Symfonia Kadry i Płace w znaczący sposób zwiększa szybkość większości zadań wykonywanych przez dział kadr. Do jego najważniejszych funkcji należy m.in.:

Szybka rekrutacja

Symfonia Kadry i Płace to idealne narzędzie do przeprowadzenia rekrutacji. Umożliwia szybki i sprawny wybór odpowiednich kandydatów i ułatwia proces przyjmowania ich do pracy. Dostępny w programie Kreator zatrudnienia pomaga w przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Prosta ewidencja czasu pracy

Dzięki możliwości tworzenia indywidualnych i zbiorowych harmonogramów. Łatwe jest również rozliczanie nadgodzin oraz wprowadzanie wielu rodzajów nieobecności, delegacji pracowniczych i pracy zdalnej.

Obsługa wynagrodzeń i wprowadzanie korekt

Zdarzenia losowe, nagłe zwolnienia lekarskie, wypadki przy pracy – w tych sytuacjach najczęściej zmianie ulega wynagrodzenie, które wymaga korekty. Oprogramowanie umożliwia również obsługę zasiłków, benefitów i potrąceń, automatycznie przesyłając dane do GUS lub wypełniając dane w deklaracjach podatkowych. W przypadku potrąceń pracowniczych cały proces odbywa się automatycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. zajęcia komornicze i alimenty mogą być przelewane elektronicznie na konto odbiorcy (także komornika) równocześnie z wypłatami.​

Pełna obsługa umów i deklaracji

Oprogramowanie umożliwia zarządzanie różnymi rodzajami umów: zlecenia, o dzieło, zryczałtowanych, kontraktów menedżerskich. Obsługuje składki do ZUS a kopie przygotowanych deklaracji są przechowywane w bazie danych programu. Umożliwia to dostęp do ich historycznych wersji.​  ​Pracownikom można dostarczyć deklaracje w formie wydruków (także z numerem referencyjnym UPO), oraz opcjonalnie wysłać je w formie zaszyfrowanego załącznika e-mail lub opublikować na profilach pracowników w portalu pracowniczym.

Wbudowane przypomnienia

To dodatkowe możliwości kontroli najważniejszych dat i terminów związanych z ewidencją kadrową. Zastosowanie przypomnień znacznie poprawia komfort pracy i zmniejsza np. szansę przeoczenia obowiązkowych badań lekarskich, przedłużenia umów o pracę lub konieczności dostarczenia innych ważnych dokumentów.

Samoobsługa pracownicza

Odciąża działy kadrowe od nadmiaru obowiązków. Zatrudnieni przez przeglądarkę internetową i na urządzeniach mobilnych mają możliwość sprawdzenia listy obecności, złożenia wniosków lub odczytu dokumentów. Dzięki automatyzacji procesu ich składania pracownicy zyskują cenny czas na realizację innych zadań ponieważ nie wypełniają już papierowych wydruków i nie muszą martwić się o wymagane podpisy. Po wypełnieniu elektronicznego formularza trafia on automatycznie do powołanych osób.

Wypowiedź eksperta:

Sławomir Kuraciński Prezes firmy Softlandia Sp. z o.o. (Fot. Anna Tryburska – Blue Art Photo)

– Rozwiązania kadrowe i HR zawarte w programie Symfonia Kadry i Płace spełniają najwyższe wymagania bezpieczeństwa prawnego i informatycznego. Oferują pełen komplet gotowych narzędzi i rozwiązań automatyzujących pracę, np. wzorce dokumentów i księgowań, służą jako szablony do szybkiego tworzenia i wprowadzania dokumentów do systemu. Zmniejszają przy tym ryzyko popełnienia błędów. Możliwość zaawansowanego zarządzania użytkownikami pozwala precyzyjnie definiować ich role w systemie i określać dostęp do wybranych elementów.

 Artykuł sponsorowany marketing@infoludek.pl