Franczyzobiorcy i franczyzodawcy apelują o zmiany w „tarczy antykryzysowej”

Polska Organizacja Franczyzodawców oraz Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców przedstawiły wspólne stanowisko, w którym domagają się od polskiego rządu podjęcia szeregu działań w celu uratowania małych i średnich firm.

Obie organizacje wysłały do premiera Mateusza Morawickiego i Rady Ministrów pismo, w którym proponują, by zapowiadana „tarcza antykryzysowa” zawierała rozwiązania zastosowane przez inne kraje pogrążone w kryzysie w związku z pandemią koronawirusa (m.in. przez Włochy i Węgry).

Pełną treść listu prezentujemy poniżej:

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów 

Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju 

Tadeusz Kościński, Minister Finansów 

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 

Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Minister, Szanowni Panowie Ministrowie, 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców oraz Polskiej Organizacji Franczyzodawców przedkłada rządowi wspólne stanowisko franczyzobiorców i franczyzodawców w sprawie pakietu pomocowego dla firm. Doceniając podjęte przez rząd kroki, chcielibyśmy zaproponować dodatkowe, komplementarne działania pomocowe, które zastosowano w kilku krajach poszkodowanych przez epidemię koronawirusa, i które dały oddech finansowy i szansę na przeżycie małych i średnich firm. Rynek franczyzowy w Polsce to ponad 80 tysięcy firm franczyzowych, najczęściej rodzinnych biznesów i blisko milion zatrudnionych w nich pracowników. 

STANOWISKO 

Akceptując jednorazowe postojowe 2000 zł dla samozatrudnionych i osób na umowach zleceniu apelujemy o maksymalne uproszczenie procedur, aby pieniądze mogły dotrzeć jak najszybciej do osób pozbawionych płynności finansowej w wyniku przymusowego wstrzymania działalności. 

Polecamy również analizę rozwiązań wdrożonych we Włoszech i na Węgrzech, gdzie nastąpiło: 

  • Wstrzymanie wszystkich płatności podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw (VAT, podatki dochodowe, ZUS) do dnia 31 maja (Włochy), 30 czerwca (Węgry), a potem zapłata całości zobowiązań w pięciu miesięcznych ratach; 
  • Wprowadzenie ulgi podatkowej w wysokości czynszu zapłaconych przez firmy objęte przestojem w okresie przestoju (w wysokości 60% wydatku na czynsze we Włoszech);
  • Zawieszenie spłaty kredytów do 18 miesięcy przez MSP (Włochy i Węgry), w zamian we Włoszech państwo obejmie gwarancją 1/3 zobowiązań MSP oraz udzieli bankom ulgi podatkowej rekompensującej straty. 

Polska Organizacja Franczyzodawców i Polskiego Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców proponują, aby w Polsce: 

  • wszystkim przedsiębiorcom z sektora MSP z przychodami rocznymi ze sprzedaży do 10 mln zł wstrzymać płatności wszystkich większych podatków (VAT, PIT, CIT, składki ZUS  przynajmniej do końca tego miesiąca, kiedy w pełni przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie firm). Następnie umożliwić zapłaty podatków w rozbiciu na kilka miesięcznych rat, 
  • wprowadzić proste rozwiązanie pozwalające firmom na odzyskanie zapłaconych czynszów za okres przymusowego przestoju (odliczenie podatkowe) lub zwolnić z obowiązku zapłaty czynszu za ten okres lub zmniejszyć kwotę o co najmniej 50 proc., 
  • zawiesić spłatę kredytów i rat leasingowych przynajmniej na okres przestoju, przerzucić na Skarb Państwo zapłatę odsetek za ten okres lub wprowadzić inną formę rekompensaty dla instytucji finansowych, 
  • przesunąć z 1 lipca 2020 na 1 stycznia 2021 termin montażu kas fiskalnych online dla grupy przedsiębiorców wskazanych w ustawie. Jest to istotne ponieważ w obecnym okresie są to dodatkowe duże koszty, które małe firmy muszą ponieść w sytuacji, gdzie są zwiększone wydatki na ochronę przed COVID-19, a małe firmy ponoszą straty, 
  • wesprzeć i uprościć wypłatę wynagrodzeń dla pracowników za okres przestoju, wprowadzając jednocześnie zakaz zwalniania pracowników przez okres 2-3 miesięcy, 
  • przywrócić handel i dystrybucję w niedziele do końca roku, co pozwoli odrobić część strat poniesionych przez firmy handlowe i usługowe w związku z przymusowym przestojem. Postulujemy, by przedsiębiorcy mogli samodzielnie zdecydować o otwarciu sklepu lub punktu usługowego w niedzielę. Skłonienie konsumentów do zakupów staje się zagadnieniem kluczowym dla uniknięcia kryzysu i każde rozwiązanie w tym kierunku jest korzystne. 

Monika Dąbrowska, Arkadiusz Słodkowski, Zarząd Polskiej Organizacji Franczyzodawców

Paweł Tracz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl