Akcja protestacyjna branży kontroli technicznej pojazdów

29 września odbędzie się akcja protestacyjna branży kontroli technicznej pojazdów.

Od 18 lat nie była podwyższana opłata za badanie techniczne pojazdu – wynosi ona niezmiennie 98 złotych (samochód osobowy). Ten fakt, ale i również wysoka inflacja, koszty energii elektrycznej i ogrzewania oraz wzrost płacy minimalnej zmusiły już wiele stacji kontroli technicznej pojazdów do zamknięcia. Dodatkowo sejmowa komisja infrastruktury będzie omawiała projekt ustawy Prawo o ruchu drogowym, która nałoży na stacje kontroli pojazdów nowe wymagania i zwiększy koszty ich funkcjonowania.

W związku z tym przedsiębiorcy przygotowują szeroko zakrojoną akcję protestacyjną włącznie z zamykaniem na kilka godzin stacji.

Szczegóły znajdziesz w artykule Od początku roku ponad 150 stacji kontroli pojazdów zniknęło z rynku

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl