40 mln zł na wsparcie dla branży stoczniowej – konkurs ogłoszony

Od 1 sierpnia br. firmy z branży stoczniowej z Pomorza Zachodniego będą mogły aplikować o środki na wsparcie i wdrażanie innowacji. 40 mln zł uruchomionych przez Urząd Marszałkowski to pierwsze w historii środki unijne dla sektora okrętowego.

O oficjalnym ogłoszeniu konkursu poinformował dziś Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z naszego regionu będą mogły ubiegać się o środki od 1 sierpnia do 27 września br. Na dofinansowanie będą mogły liczyć projekty wpływające na innowacyjność i konkurencyjność przemysłu stoczniowego.

„Zgłaszane projekty mogą obejmować inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Realizowane działania powinny skutkować budową lub rozbudową przedsiębiorstwa, stworzeniem nowego lub ulepszonego produktu, zwiększeniem efektywności i zmiany procesu produkcyjnego. Dofinansowaniu będą podlegały przedsięwzięcia realizowane na rzecz budowy statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore lub ich naprawy, konserwacji, przebudowy, a także produkcji i dostarczania wyposażenia i części statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore (np. kotwic, śrub napędowych, silników, instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, instalacji, oświetlenia)” – czytamy w komunikacie przesłanym przez Urząd Marszałkowski.

Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy? Mikro i małe przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać  dofinansowanie w wysokości maksymalnie 55% wydatków kwalifikowalnych, a średnie przedsiębiorstwa maksymalnie 45%. Kwoty wsparcia będą wynosić od 300 tys. do 4 mln zł.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2019 roku.

Przypomnijmy, że ogłoszony właśnie konkurs jest pokłosiem decyzji Komisji Europejskiej, która w styczniu br. zatwierdziła program pomocowy dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze stoczniowym w województwach zachodniopomorskim oraz pomorskim. Marszałek Olgierd Geblewicz zapowiedział, że pozostałe środki, na których wykorzystanie zgodziła się Bruksela (prawie 20 mln zł), prawdopodobnie trafią do przedsiębiorców w formie pomocy zwrotnej (np. jako gwarancje i poręczenia).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl