Wsparcie Miasta dla szczecińskich przedsiębiorców z branży gastronomicznej

Miasto chce wesprzeć przedsiębiorców. Chodzi o właścicieli hoteli, restauracji, barów i dyskotek, którzy muszą opłacać koncesję na sprzedaż alkoholu. Z uwagi na trwającą pandemię przedsiębiorcy będą mogli liczyć na zwrot części pieniędzy.

Zgodnie z prawem opłata za koncesję na bieżący rok powinna być uiszczona najpóźniej do końca stycznia, albo w całości, albo w 1/3 wysokości (jako pierwsza z 3 rat). To spore obciążenie dla przedsiębiorców ponieważ, na ten cel muszą wydać minimum 3150 zł (całość opłaty).

W odpowiedzi na liczne sygnały przedsiębiorców na najbliższą Sesję Rady Miasta prezydent Szczecina skieruje w tej sprawie uchwałę.

Plan zakłada:

– zwolnienie z całości opłaty w przypadku osób, które nie dokonają opłaty,
– zwrot 99% opłaty w przypadku przedsiębiorców, którzy już w styczniu opłacili całość opłaty,
– zwolnienie z kolejnych rat w przypadku osób, które opłaciły już pierwszą ratę (zgodnie z Ustawą w takiej sytuacji zwrot pierwszej raty jest niemożliwy).

Wysokość opłaty za koncesję alkoholową jest zależna od obrotów. Przykładowo, w 2020 roku szczecińscy gastronomicy łącznie na ten cel wydali 1.864.103zł.

Możliwość takiej pomocy pojawiła się dopiero wraz z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw, „Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” z dn. 25.01. br. Warto podkreślić, że zmiany w ustawie są efektem postulatów ze strony samorządów, które apelowały w tej sprawie do rządzących.

Dotychczasowe formy wsparcia przez Miasto szczecińskich przedsiębiorców:

  • symboliczne opłaty za czynsz od połowy marca do końca czerwca 2020 r. i od 24 października do końca grudnia 2020 r. (obecnie trwają prace nad przedłużeniem ulgi do końca lutego br.),
  • zwolnienie z podatku od nieruchomości, a także przedłużenie terminu płatności rat podatku,
  • w wakacje restauratorzy płacili połowę wartości czynszu,
  • restauratorzy otrzymali 90% zniżki na prowadzenie ogródków gastronomicznych,
  • przy Al. Jana Pawła II (na odcinku Alei Fontann) udostępniono restauratorom teren na stworzenie ogródków gastronomicznych,
  • akcja Szczeciński Lokalny Solidarny (wykupywanie voucherów na produkty i usługi),
  • Jarmark Świąteczny on-line oraz Targ Świąteczny w centrum.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl