Taksówkarze: coraz mniej czasu na dostosowanie licencji

09:31

Taksówkarze muszą do końca roku dostosować swoje licencje do wymogów aktualnych przepisów. Aktualizacja jest niezbędna w wyniku zmiany ustawy o transporcie drogowym zwanej potocznie „lex Uber”.

Taksówkarze – licencje ważne do końca 2022

Licencje, które zostały uzyskane przed 2020 rokiem stracą swoją ważność 31 grudnia 2022 roku. Po upływie tego terminu nie będą już uprawniać do prowadzenia taksówki. Dotychczas w Szczecinie swoje dokumenty zaktualizowało jedynie 250 przedsiębiorców, a łącznie jest około 1400 taksówkarzy. Urzędnicy ostrzegają, że lepiej nie zostawiać sprawy na ostatnie chwile, bo z uwagi na dużą liczbę wniosków, czas oczekiwania może się zdecydowanie wydłużyć

W jaki sposób dostosować licencję?

Aby zaktualizować dokumenty, które uprawniają do jeżdżenia taksówką należy w pierwszej kolejności pobrać i wypełnić wniosek BOI – 77 wraz z oświadczeniem BOI – 63. Drugi można uzyskać TUTAJ oraz w punkcie Informacji Urzędu Miasta.

Następnie do wniosku i oświadczenia należy załączyć: kopie dowodu rejestracyjnego (wymienionego w licencji) wraz z wpisem „Taxi”, w przypadku, gdy przedsiębiorca jest współwłaścicielem pojazdu lub gdy jego właścicielem jest inna osoba – kopię dokumentu potwierdzającego prawa do pojazdu (np. umowa najmu, leasing itp.), kopię aktualnych badań lekarskich i psychologicznych kierowcy oraz oryginał zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – data wydania zaświadczenia o niekaralności nie może być wcześniejsza niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Ostatnim krokiem będzie złożenie dokumentów w kancelarii UM w Sali 62 (okienka 44-46) lub w filii UM w Sali 20. Dokumenty można przesłać również pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 bądź za pośrednictwem platformy epuap.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów pod nr tel. 91 424 5848 lub 91 424 5604

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl