Rośnie liczba cudzoziemców pracujących na Pomorzu Zachodnim

W ciągu dziesięciu miesięcy br. znów został pobity rekordowy wynik powierzenia pracy cudzoziemcom w Zachodniopomorskiem z ubiegłego roku.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, w naszym regionie w ostatnich latach bardzo szybko spada poziom bezrobocia i jednocześnie  znacząco zwiększa się ilość zatrudnianych przez przedsiębiorców obcokrajowców, wśród których większość stanowią Ukraińcy.

Rekordowa liczba cudzoziemców w 2017 roku

Pracowników ze wschodu możemy spotkać już niemal w każdej branży. Przed kryzysem na Ukrainie liczba pracujących w naszym regionie obywateli tego państwa utrzymywała się na poziomie nie przekraczającym 5 tysięcy tzw. zaświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy. To właśnie ta forma zatrudnienia (najpopularniejsza w Polsce) stanowi dobry miernik poziomu zatrudnienia. W 2015 r. w województwie zachodniopomorskim zarejestrowano niecałe 6 tysięcy takich oświadczeń (z czego 5,4 tysiąca dotyczyła Ukraińców), a potem ta liczba ciągle rosła. W 2015 r. pracodawcy z regionu wyrazili chęć zatrudnienia ponad 18 tysięcy cudzoziemców, rok później było to już 55 tysięcy, a tylko do końca października bieżącego roku liczba oświadczeń przekroczyła 60 tysięcy (aż 95% z nich dotyczyło obywateli Ukrainy).

W jakich branżach pracują obcokrajowcy?

Największa liczba deklaracji pochodzi z branży usługowej (29%), budownictwa (18,3%), przetwórstwa przemysłowego (14,5%) i rolnictwa (12,4%). Pracownicy ze wschodu często znajdują zatrudnienie w sektorze turystycznym, handlu i transporcie. Zdecydowana większość z nich zatrudniana jest przy pracach prostych (45,8%), jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (28,1%) czy pracownicy usług i sprzedawcy (11,3%).

Najwięcej obcokrajowców pracuje w Szczecinie

Największą liczbę cudzoziemców zatrudniają przedsiębiorcy ze Szczecina (23,5 tysiąca oświadczeń) oraz z powiatu goleniowskiego (6,6 tysiąca) – Ukraińców doceniają firmy skupione w tamtejszym Parku Przemysłowym. Ich zdolności oraz wymagania płacowe cenią również firmy z Koszalina (4,7 tysiąca) i powiatu kołobrzeskiego  (4,4 tysiąca).

cudzoziemcy pracujący na Pomorzu Zachodnim
Infografika: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl