Nagrody Gospodarcze Prezydenta Miasta Szczecin rozdane

Pięć firmy zdobyło w tym roku Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin. W przyszłym roku, w ramach nagrody, czeka ich udział w kampanii promocyjnej Invest in Szczecin.

Nagroda ma na celu promowanie wyróżniających się firm z naszego miasta, inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw, promowanie postaw proinwestycyjnych, wybitnych osiągnięć innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności szczecińskich przedsiębiorstw na arenie krajowej i międzynarodowej.

Tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju biznesu w Szczecinie to jedno z naszych priorytetowych działań. Dlatego chcemy wyróżnić tych, którzy nie tylko wpływają na rozwój gospodarczy naszego miasta, ale także promują Szczecin na arenie krajowej i międzynarodowej – mówi Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin.

Jak dokonano wyboru kandydatów?

Kandydaci zostali nominowani przez pięć zespołów branżowych Rady Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecina, która ma  funkcję opiniotwórczą i doradczą w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta. Rada od tego roku istnieje w nowej formule.

Każdy z zespołów branżowych miał za zadanie wskazać wyróżniające się w danej branży przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiana została rekomendacja danej firmy oraz uzasadnienie wyboru.  Spośród wszystkich kandydatów, laureatów wybrała Kapituła w składzie: Prezydent Miasta Szczecin, przewodniczący każdego z zespołów branżowych oraz członkowie Rady Gospodarczej.

Nagrody, nagrody…

Zwycięskie firmy otrzymały grawerowaną statuetkę oraz udział w kampanii promującej markę Invest in Szczecin w kolejnym roku kalendarzowym – działania promocyjne i reklamowe kampanii outdoorowej o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, kampanię promocyjno–reklamową w mediach i internecie oraz prezentację firmy w katalogu Invest in Szczecin.

Jak podaje Urząd Miasta Szczecin, laureatami tegorocznego konkursu zostali: Piekarnia S.C. Ewa i Andrzej Reczyńscy, Pixel Legend Sp. z o.o., Autocomp Management Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud Sp. z o.o. oraz Fast Terminals Sp. z o.o.

Nominowani do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin zostali:

  • Nominowani w kategorii Handel i Rzemiosło:

C.H.U. Manhattan
Berlin Döner Kebap
Piekarnia S.C. Ewa i Andrzej Reczyńscy – laureat

Uzasadnienie: Za wykorzystywanie i propagowanie tradycyjnych metod produkcji pieczywa. Dzięki wykorzystywaniu starych, zdrowych metod pieczenia, przekazują następnym pokoleniom prawdziwy smak polskiego chleba.

  • Nominowani w kategorii Usługi Nowoczesne:

Pixel Legend – laureat
wspieram.to
GlobalLogic

Uzasadnienie: Za wdrożenie na rynek Emb3d wykorzystującego technologię wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości i umożliwiającego architektom, deweloperom osadzanie i wizualizację projektów w rzeczywistych miejscach.

  • Nominowani w kategorii Innowacje i Badania:

Aerobits Sp. z o.o.
Aply
Autocomp Management Sp. z o.o. – laureat
3Shape
Marine Technology Sp. z o.o

Uzasadnienie: Autocomp Management Sp. z o.o. jako jedyna firma na krajowym rynku produkuje symulatory przeznaczone dla przeróżnych branż – od wojska przez transport po szkolnictwo wyższe. Spółkę założyła 25 lat temu grupa pracowników naukowych Politechniki Szczecińskiej specjalizujących się w automatyce. Autocomp Management Sp. z o.o. posiada także status Centrum Badawczo-Rozwojowego, w ramach którego prowadzi prace badawcze, tworzy i wdraża rozwiązania softwarowe, czy sprzętowe dla uczelni wyższych oraz innych instytucji zainteresowanych programami badawczymi.

  • Nominowani w kategorii Budownictwo i Rozwój Przestrzenny:

Dedeco Sp. z o.o.
Calbud Sp. z o.o. – laureat
Ciroko Sp. z o.o.
SGI S.A.

Uzasadnienie: Firma szczecińska z wieloletnim doświadczeniem na rynku budowlanym krajowym i zagranicznym, ambasador Szczecina. Zaangażowana w działania pozabiznesowe: społeczne, kulturalne i sportowe, ceniona jako partner w biznesie i przez klientów jako developer. Spółka posiada jasny kurs na jakość robót budowlanych, a także dba o przestrzeń publiczną, reprezentuje wysoki poziom architektury swoich realizacji.

  • Nominowani w kategorii Gospodarka Morska i Logistyka:

Unibaltic Sp. z o.o.
Fast Terminals Sp. z o.o. – laureat

Uzasadnienie: Rzetelny, sprawny organizacyjnie terminal przeładunkowy w porcie. Firma od 1992 roku zorganizowała i obsługuje regularne połączenia żeglugowe z portami Anglii i Irlandii Północnej. W tym roku oddała do użytku nowoczesny, w pełni zautomatyzowany terminal przeładunkowy dla ładunków masowych. Wartość inwestycji (w całości środki własne) przekracza kwotę 3 mln euro.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl