Jak przygotować firmę na Polski Ład?

Zmiany w polskim prawie, zwane Polskim Ładem od kilku miesięcy zaprzątają głowy właścicieli firm i księgowych. Zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 i dotyczą niemal wszystkich. Ich wprowadzenie, w życiu każdej firmy, będzie zależało od tego, w jaki sposób jest ona do tego przygotowana. Tak rozległe zmiany prawne najłatwiej okiełznać poprzez pełną automatyzację, tak aby nie były one uciążliwe do wdrożenia i nie generowały niepotrzebnych błędów i stresu. Najefektywniej można osiągnąć to stosując sprawdzone i zawsze aktualizowane oprogramowanie Symfonia.

Czym jest Polski Ład?

Najogólniej, jest to szereg zmian w prawie, które zmienią sposób obliczania podatków i świadczeń społecznych. Wpłynie to m.in. na sposób naliczania wynagrodzeń, finansowanie inwestycji, ulgi, składki oraz zmiany w polityce zatrudniania pracowników. Zmiany wpłyną na konieczność wprowadzenia zmian w deklaracjach rocznych i liczeniu zaliczek na PIT i CIT. Najważniejsze zmiany jakie dotyczą przedsiębiorców wprowadzanych w Polskim Ładzie, to:

  • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł;
  • Zwiększenie z 85 528 zł do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku;

  • Wprowadzenie „ulgi dla klasy średniej”, czyli osób osiągających przychody z tytułu szeroko pojętego stosunku pracy, nie będzie ona jednak przysługiwała osobom osiągającym przychody z tytułu umów cywilnoprawnych. Ulga dla klasy średniej znajduje zastosowanie na etapie obliczania podstawy opodatkowania. Z ulgi skorzystają osoby o dochodach od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, czyli od 5701 zł do 11 141 zł miesięcznie.
  • Zmienią się również zasady opodatkowania prywatnego użytkowania samochodu służbowego. Ryczałt w wysokości 250 zł – będzie doliczany pracownikom korzystającym z pojazdów o mocy do 60 kW, aut elektrycznych i napędzanych wodorem. Wyższy – 400 zł – wszystkim pozostałym.
  • Nastąpi brak możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. W wyniku zmian składka zdrowotna przestanie być odliczana od podatku dochodowego. Dotyczy to wszystkich podlegających obowiązkowi opłacania składki – pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, ale również emerytów. Ulga nie obejmie podatników, którzy rozliczają się liniowo. Zmieni się jednak wysokość składki dla rozliczających się podatkiem liniowym 19-procentowym i będzie wynosić 4,9%. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali zapłacą składkę w wysokości 9% dochodu. Zmieni się również oskładkowanie dla ryczałtowców. Zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9%, ale od innej podstawy wymiaru. Dla przychodów rocznych do 60 tys. zł będzie wynosić 60% przeciętnego wynagrodzenia. Dla przychodów do 300 tys. zł będzie 100%, a przy przychodach powyżej 300 tys. zł 180% przeciętnego wynagrodzenia.

  • Polski Ład wprowadza również ulgi podatkowe dla firm działających w obszarze „badań i rozwoju”. Ulga na innowacje obejmie, ulgę na innowacyjnych pracowników, prototypy, robotyzację, badania i prace rozwojowe.
  • Nastąpi również zmiana stawek, dla niektórych przedsiębiorców opodatkowanych w formie ryczałtu. Zostaną wprowadzone nowe stawki 14% i 12%, które będą dotyczyć jedynie branży budowlanej, zawodów medycznych i zawodów technicznych. Dla branży IT stawka 15% ulegnie obniżeniu do 12%.
  • Pojawi się możliwość składania jednej deklaracji VAT dla tzw. „grupy VAT”, czyli uproszczenie rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, np. konsorcjom, które mogą występować jako jeden podatnik VAT. Wprowadzone zostaną szybsze terminy zwrotu podatku VAT, podatnicy korzystający z obrotu bezgotówkowego będą mieć 15 dni na jego zwrot.

  • Polski Ład wprowadza również tzw. „zero PIT” przewidziany dla dużych rodzin, z co najmniej czwórką dzieci. Pracujących zawodowo emerytów, którzy pomimo prawa do emerytury chcą z niej zrezygnować i nadal pracować zawodowo oraz przez 4 lata dla osób powracających z zagranicy. Do tej pory z podobnej preferencji mogą korzystać podatnicy do 26 roku życia.
  • Nastąpi również likwidacja możliwości wspólnego rozliczenia się dla osób samotnie wychowujących małoletnie dzieci. Zostanie ono zastąpiona nową ulgą. Rodzic samotnie wychowujący dziecko nie będzie mógł od 2022 r. skorzystać z rozliczenia wspólnie z dzieckiem, które wychowuje lub nad którym pełni funkcję rodziny zastępczej. W miejsce dotychczasowego rozliczenia wspólnie z dzieckiem, podatnik uzyskuje ulgę podatkową z tytułu samotnego wychowywania.

Ze wszystkimi planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu można się zapoznać na stronie rządowej: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/

Wypowiedź eksperta:

Sławomir Kuraciński Prezes firmy Softlandia Sp. z o.o. (Fot. Anna Tryburska – Blue Art Photo)

– Koniec roku, a szczególnie zmiany podatkowe, to zawsze gorący czas, w którym firmy wdrażające zmiany prawne w oprogramowaniu mają ręce pełne roboty. Szybką obsługę gwarantuje często podpisanie Umowy Serwisowej lub zdecydowanie się na sprawdzone oprogramowanie, takie jak Symfonia, które jest zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, ponieważ jego producent na bieżąco reaguje na wszelkie plany nowelizacji prawa.

Artykuł sponsorowany marketing@infoludek.pl