Wyłączenia prądu

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu w Szczecinie i regionie można znaleźć na stronie Operatora ENEA.